BOFORS MUSIKKÅR

Bildandet av Bofors Musikkår


Den 9 juni 1918 samlades några intresserade musik, arbetsledare, arbetare och tjänstemän vid AB Bofors, för att dryfta frågan om att bilda en blåsorkester. Diskussionerna gick i enighetens tecken, ty på mötet beslöts att Bofors Musikkår skulle bildas.
Sommaren gick och en dag i augusti steg dåvarande smeden, sedermera verkmästaren, Karl Almgren, in till bruksdisponenten Einar Wikander och bad om hjälp med pengar till instrument och noter och även av anställande av en dirigent till den planerade bruksorkestern.
Besöket gav i resultat att Almgren den 3 augusti samma år fick i uppdrag att resa till Stockholm för att göra nödvändiga inköp och förhöra sig om en lämplig person till ledare.
Almgren fick 4.000:- att disponera och historien berättar att han för säkerhets skull sydde in pengarna i fodret på sin rock. Det rådde krig och bistra tider och beloppet utgjorde en mycket stor summa på den tiden.
Några dagar senare, den 7 augusti, anlände dåvarande regementsmusikern Eric Gustafson till Bofors för att tillträda en tjänstemannabefattning, och sett ur ortens musiklivs synvinkel, det viktiga uppdraget, nämligen att leda musikkårens övningar och konserter. Den förste ledaren, musiksergeanten och flöjtisten Acke Pettersson, hade nämligen för avsikt att flytta från orten, vilket han också gjorde hösten 1919. Eric Gustafson kom sedan att vara musikkårens dirigent fram till år 1950 då hans son Stig Gustafson övertog dirigentpinnen för att i många år, fram till 1991, leda kåren till många framgångar och ett antal konsertturnéer.
1920

1928

1932

1943

1993

1956

1963

1975

1985

Styrelse

Tea Skoglund

Ordförande

Ulf Jusén

Sekreterare

Elinor Åkerlund

Styrelseledamot

Emmilie Hindersson

Suppleant

Henrik Friberg

Kassör

Kicki Kämpe

Styrelseledamot

Karin Sam

Suppleant